Balk

– Bond voor A cappella en Lichte muziek zingende Koren en zanggroepen –

is opgericht in 1999 om een platform te bieden aan alle koren en vocale groepen in wat vaak wat onnauwkeurig wordt omschreven als de ‘lichte muziek’. Daaronder vallen pop, jazz, musical, a cappella en close harmony zang – alle in de ruimste zin des woords. BALK ondersteunt en stimuleert deze vorm van vocale amateurkunst op talrijke manieren.

De missie van BALK is het uitbouwen van een professionele en stabiele organisatie en het bieden van dienstverlening die de aangesloten koren en groepen behulpzaam is bij het realiseren van hun ambities.

Tien jaar na de oprichting zijn ruim 300 koren en groepen aangesloten bij BALK. Gezamenlijk hebben deze koren en groepen meer dan 10.000 leden.

Doelstelling

De doelstelling van Stichting BALK luidt: Het bevorderen van het zingen van a cappella zang, met name close harmony en andere ensemble zang.

Verder stelt de stichting zich ten doel om de contacten tussen de leden van zanggroepen die zich op het vlak van de lichte muziek bewegen te bevorderen en om het uitwisselen van ervaring en informatie te stimuleren.

In de praktijk probeert BALK dit doel te realiseren door te fungeren als steunpunt voor de bij haar aangesloten koren en groepen, door het organiseren van festivals en andere ontmoetingen, door het aanleggen en onderhouden van een database, het verder uitbouwen van het bestaande netwerk en ledenbestand en door het verstrekken van informatie op de website en in de daaraan gekoppelde nieuwsbrief.

Website: www.balknet.nl